Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz posiedzenie Zarządu Krajowego

W dniach 31.08.2017r. – 01.09.2017r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz posiedzenie Zarządu Krajowego. Zjazd dokonał Zmian w Statucie Związku oraz przedłużył kadencję władz i organów Krajowych Związku. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązał Zarząd Krajowy do przeprowadzenia Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w terminie 15-16 marca 2018 r.

Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego powołał:
- na funkcję Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego:  kol. Teresę FIJOŁEK oraz kol. Iwonę SCHMIDT,
- na funkcję Sekretarza Zarządu Krajowego powołał – kol. Iwonę WITEK.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy dni wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe napełni WAS spokojem, wiarą i miłością, da siłę pokonywania wszelkich trudności i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS

Dzień Mężczyzn

Szanowni Mężczyźni!!! My dziś o Was pamiętamy i życzenia Wam składamy:
Oby słońce Wam świeciło a uśmiech nigdy nie znikał z twarzy.
Pogody ducha, spełnienia marzeń w życiu osobistym oraz zawodowym życzy żeńska część Związku.

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Wszystkim Paniom, a w szczególności Koleżankom naszego Związku, Zarząd Związku w imieniu wszystkich kolegów składa najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia  najskrytszych marzeń oraz powodzenia w realizowaniu własnych planów. Niech każdy dzień będzie dla każdej z Was wyjątkowy.

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS składa wszystkim swoim członkom wraz z rodzinami, najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzymy aby nadchodzące dni upłynęły Państwu w pełnej miłości i nadziei rodzinnej atmosferze, a zbliżający się Nowy Rok przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji do realizacji zamierzeń, tak zawodowych, jak i osobistych. Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy za 2016 r.

W dniach 30 listopada - 02 grudnia 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym w Osuchowie odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Delegaci powitali dwie nowe jednostki organizacyjne Związku z Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz III Oddziału ZUS w Warszawie. Przewodniczący Zarządu Krajowego, Skarbnik oraz Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania z rocznej działalności - Delegaci nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.
Z Delegatami spotkał się dr Marcin Wojewódka Członek Zarządu ZUS oraz Pani Maria Burska p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Pracowniczych. Podczas dyskusji delegaci przekazali przedstawicielom Pracodawcy szereg uwag odnośnie bieżącej pracy, zgłosili zastrzeżenia odnośnie źle funkcjonujących narzędzi informatycznych /aplikacji/, które nie wspierają w oczekiwany sposób obsługi nakładanych na pracowników zadań. Głównym sponsorem Zjazdu było PZU Życie S.A.  
Zarząd Związku zaprosił na Zjazd  przedstawicieli brokera ubezpieczeniowego -  FIRMĘ MENTOR S.A., która w imieniu Pracodawcy negocjuje warunki ubezpieczeń z PZU S.A. Przedstawiciele firmy MENTOR omówili możliwości nowego pakietu /rozszerzonego/, dostosowanego do oczekiwań pracowników ZUS i ich rodzin  "Opieka Medyczna PZU Życie S.A". Na koniec odbyła się dyskusja i wymiana opinii odnośnie funkcjonowania programu "Opieka Medyczna". Przedstawiciele brokera ubezpieczeniowego zebrali uwagi i zobowiązali się do ich omówienia z ubezpieczycielem. Na zakończenie Delegaci Zjazdu otrzymali materiały i gadżety reklamowe PZU S.A. 

Sponsor