Kontakt

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szamocka 3/5
01-748 Warszawa
NIP: 5252535080

Tadeusz Nowakowski
tadeusz.nowakowski@zus.pl
502 008 666