Życzenia Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości.
Z tej okazji Zarząd Związku prosi o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.
Niech rok 2020 będzie czasem spełnionych nadziei i oczekiwań, a życie osobiste i zawodowe będzie pełne sukcesów.

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego  Pracowników ZUS „Niezależni.

Dzień Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia
Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z okazji Naszego Święta, Zarząd Krajowego Związku Zawodowego
Pracowników ZUS „Niezależni” składa najserdeczniejsze życzenia koleżankom
i kolegom a w szczególności wszystkim zrzeszonym w Krajowym Związku
Zawodowym Pracowników ZUS „Niezależni”.
Życzymy aby Wasza praca była dla Was nie tylko codziennym obowiązkiem,
ale przede wszystkim satysfakcją i radością.
Korzystając z okazji gratulujemy wszystkim odznaczonym.
Jesteśmy głęboko przekonani, że w pełni zasłużyliście na docenienie.

Zarząd KZZP ZUS „Niezależni”

Roczne zebranie sprawozdawcze KZZP ZUS „Niezależni”

W dniach 20 – 22 marca 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Osuchowie odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni”.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich Oddziałowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Związku.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz omówiono kierunek i plan działalności na rok 2019.

W zebraniu udział wzięli również zaproszeni goście Pani Joanna Drozd – Dyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych ZUS, która przedstawiła aktualną sytuację w ZUS i odpowiadała na pytania uczestników zebrania oraz Pan Andrzej Jankowski – Dyrektor Biura Prawnego FORUM ZZ, który przedstawił i omówił zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2019r. powstał Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”.

Terenem działania Związku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziałowe Organizacje Związkowe (OOZ) oraz wchodzące w ich skład Koła i Grupy Związkowe.

Strukturę Organów i Władz Związku określa Statut organizacji:

Ogólnokrajowe Władze Związku

 1. Ogólnopolskie Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd Związku,

Ogólnokrajowe Organa Związku

 1. Prezydium Zarządu Związku,
 2. Ogólnopolska Komisja Rewizyjna.
 3. Sąd Koleżeński Związku.

Władze Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Walne Zebranie Delegatów OOZ,
 2. Zarząd OOZ.

Organa Oddziałowych Organizacji Związkowych

 1. Prezydium Zarządu OOZ,
 2. Komisja Rewizyjna OOZ

W skład Prezydium Zarządu Związku wchodzą:  

W skład Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Danuta Zborowska – Przewodnicząca OKR
 • Agnieszka Piotrzkowska – z-ca Przewodniczącej OKR
 • Krzysztof Trynkos – sekretarz OKR
 • Anna Filiks – członek OKR
 • Dominika Szymkowiak – członek OKR

KZZP ZUS „Niezależni” jest organizacją, która kieruje się zasadami: koleżeńskości, wzajemnej pomocy, demokracji, współżycia społecznego, jawności informacji. Reprezentujemy pracowników Zakładu oraz bronimy ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania.

Adres siedziby:

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
e-mail: KZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl
Strona internetowa Związku: http://www.kzzp-zus.pl/

Życzenia Boże Narodzenie

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS składa wszystkim swoim członkom oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra.

Niech przy magicznym zapachu świątecznego drzewka i dźwiękach kolęd przeżyją Państwo piękne chwile Bożonarodzeniowej bliskości.

Nadchodzący Nowy Rok 2019 niech będzie dla Was czasem spokoju, spełnienia wszystkich marzeń oraz optymizmu i satysfakcji.

 

Zarząd Krajowego Związku Zawodowego  Pracowników ZUS

OOZ KZZP ZUS w Kołobrzegu przeprowadziła zbiórkę maskotek.

Nasze koleżanki  i koledzy zebrali  20 worków z maskotkami od pracowników ZUS, maskotki trafiły do kołobrzeskiego Pogotowia Ratunkowego.

Pluszaki mają być wsparciem dla małych pacjentów,  najpierw w karetce,  później

w szpitalu, a po zakończeniu leczenia – już w domu.

GRATULUJEMY

Życzenia Wielkanocne

Kiedy Wydaję się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna.                                                                                                                                                                            Jan Twardowski

Koleżanki i Koledzy.
Święta Wielkanocne to czas dobra i nadziei, czas wzajemnej życzliwości.
Ich mistyczna podniosła atmosfera sprawia, że wypowiadane słowa mają
wyjątkową moc.
Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS, życzy wszystkim swoim członkom oraz ich rodzinom, aby radość płynąca z odradzającego się życia towarzyszyła Wam we wszystkich codziennych sprawach.

II Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy KZZP ZUS

W dniach 15 – 16 marca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbył się II Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Delegaci dokonali oceny pracy władz i organów krajowych w kadencji 2012 – 2017. Zjazd dokonał wyboru nowych władz i organów krajowych Związku.
Na funkcję Przewodniczącego Związku na kadencję 2018 – 2022 został wybrany Kolega Tadeusz Nowakowski.
Na funkcje członków Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Agnieszkę Piotrzkowską  - Przewodnicząca Komisji
 2. Adama Szymańskiego - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Krzysztofa Trynkos - Sekretarz Komisji
 4. Angelikę Jaroszewską - Członek Komisji
 5. Martę Drohomirecką - Członek Komisji

Na funkcje członków Koleżeńskiego Sądu Związku wybrano:

 1. Marzenę Marcych - Przewodnicząca Sądu
 2. Annę Dziaduszek - Członek
 3. Wiktora Góreckiego - Członek
 4. Krzysztofa Skrzypka - Członek
 5. Dorotę Wachowiak - Członek

Na funkcje członków Komisji Statutowej wybrano:

 1. Tadeusz Nowakowski - Przewodniczący Komisji
 2. Wiktor Górecki - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Teresa Podoba - Sekretarz Komisji
 4. Renata Dystrych - Członek Komisji
 5. Jacek Sławiński - Członek Komisji
 6. Adam Szymański - Członek Komisji

W dniu 16 marca 2018 r. obradował Zarząd Krajowy, który na wniosek Przewodniczącego Związku powołał Prezydium Zarządu Krajowego w składzie:

 1. Iwonę Schmidt na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 2. Jadwigę Serkowską na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 3. Renatę Cichosz na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 4. Teresę Fijołek na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego
 5. Iwonę Witek na funkcję Sekretarza Zarządu Krajowego
 6. Wandę Druzińską na funkcję Skarbnika Zarządu Krajowego

 

Sponsor Główny